President

Ming-Tang Chiou

Vice President

George Chuang

Secretary-General

Chao-Nan Lin

Executive Committee

Cheng-Yao Yang, Chien-Ho Yu, Pei-Chih Liao

Chairman of Scientific Committee

Jiunn-Horng Lin

Member of Scientific Committee

Ming-Chung Deng, Chia-Yi Chang, Yu-Liang Huang, Hui-Wen Chang, Yen-Chen Chang, Min-Yuan Chia, Chih-Cheng Chang, Kuang-Sheng Yeh, Ter-Hsin Chen, Hung-Chih Kuo, Wei-Hao Lin, Zeng-Wen Chen, Liang-Chou Hsia, Jai-Wei Lee, Chao-Wei Huang, Ya-Mei Chen

Chairman of Financial Committee

Hsiu-Chin Liao

Member of Financial Committee

Hsueh-Tao Liu, Pao-Cheng Su